SEASON 1 – Main Story Toshiaki Kijima Walkthrough SPOILERS : Yes | No Game Title : Irresistible Mistakes Company : Voltage INC. Season : 1 Route : Main