November 2016

Date : 10/18/2016
Title : Jigoku Onsen – Kiyomori (2 Discs)
VA : Kaji Yuuki
Main Title : 黄泉戀湯浴み 地獄温泉 ~ 源泉かけ流し ~

Date : 10/24/2016
Title : Kuro Yoshiwara Melancholia – Tenshou Tatsuki (2 Discs)
VA : Takahiro Sakurai
Main Title : 黒吉原メランコリア

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica Uchouten  – Zakuro (1 Disc)
VA : Takahiro Sakurai
Main Title : 幽幻ロマンチカ 有頂天

Date : 10/29/2016
Title : Jigoku Onsen – Rikyuu (2 Discs)
VA : Takahashi Naozumi
Main Title : 黄泉戀湯浴み 地獄温泉 ~ 源泉かけ流し ~

Date : 10/29/2016
Title : Kuro Yoshiwara Melancholia – Shinonoi Seno (2 Discs)
VA : Morikawa Toshiyuki
Main Title : 黒吉原メランコリア

Upcoming

Date : 10/8/2016
Title : Yuugen Romantica – Hanawo (1 Disc)
VA : Hikaru Midorikawa
Main Title : 幽幻ロマンチカ
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica – Arahagi (1 Disc)
VA : Kaji Yuuki
Main Title : 幽幻ロマンチカ
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica – Toneri (1 Disc)
VA : Hirakawa Daisuke
Main Title : 幽幻ロマンチカ
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica Uchouten – Arahagi (1 Disc)
VA : Kaji Yuuki
Main Title : 幽幻ロマンチカ 有頂天
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica Uchouten – Hanawo (1 Disc)
VA : Hikaru Midorikawa
Main Title : 幽幻ロマンチカ 有頂天
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica Uchouten – Iriya (1 Disc)
VA : Tachibana Shinnosuke
Main Title : 幽幻ロマンチカ 有頂天
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica Uchouten – Toneri (1 Disc)
VA : Hirakawa Daisuke
Main Title : 幽幻ロマンチカ 有頂天
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Jigoku Onsen – Mitsuhide (2 Discs)
VA : Kondou Takashi
Main Title : 黄泉戀湯浴み 地獄温泉 ~ 源泉かけ流し ~
Estimated releaseTBA

Date : 10/29/2016
Title : Jigoku Onsen – Yoshitsune (2 Discs)
VA : Nojima Kenji
Main Title : 黄泉戀湯浴み 地獄温泉 ~ 源泉かけ流し ~
Estimated releaseTBA

 

Completed

Date : 10/8/2016
Title : Tsukiyasha – Gento (2 Discs)
VA : Toriumi Kousuke
Main Title : 月夜叉
Estimated release : 10/15/2016
Completed date : 10/10/2016

Date : 10/8/2016
Title : Jigoku Onsen – Kira (2 Discs)
VA : Junichi Suwabe
Main Title : 黄泉戀湯浴み 地獄温泉 ~ 源泉かけ流し ~
Estimated release : 10/20/2016
Completed date : 10/20/2016

Date : 10/8/2016
Title : Yuugen Romantica Uchouten – Merry (1 Disc)
VA : Toriumi Kousuke
Main Title : 幽幻ロマンチカ 有頂天
Estimated release : 10/26/2016
Completed date : 10/24/2016

Date : 10/19/2016
Title : Jigoku Onsen – Ranmaru (2 Discs)
VA : Kimura Ryohei
Main Title : 黄泉戀湯浴み 地獄温泉 ~ 源泉かけ流し ~
Estimated release : 10/30/2016
Completed date : 10/20/2016

Date : 10/10/2016
Title : Yes x No 4 – Sakuya Hojo (1 Disc)
VA : Masuda Toshiki
Main Title : 『YES×NO』
Estimated release : 11/03/2016
Completed date : 10/27/2016

Date : 10/29/2016
Title : Yuugen Romantica  – Zakuro (1 Disc)
VA : Takahiro Sakurai
Main Title : 幽幻ロマンチカ
Date Posted : 11/16/2016